"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

Zakres usług

Pomoc prawna w zakresie prowadzonej obsługi prawnej odbywa się poprzez:

  • Konsultacje,
  • Udzielanie porad prawnych,
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Przygotowanie pism procesowych,
  • Sporządzenie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, odwołań, skarg do WSA itp.
  • Zastępstwo prawne i procesowe przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Prowadzenie szkoleń