"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

Oferty aktualne

1. Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział upadłej wynoszący 4/6 w lokalu mieszkalnym położonym w Przemyślu ul. Racławicka 3 oraz związany z prawem własności udział we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności działki nr 2784 obręb 202 o pow. 0.0393 ha w wysokości ¼ części za cenę nie niższą niż ¾ oszacowania tj. kwotę 111 000 (sto jedenaście tysięcy złotych).
 Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00).
Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

Regulamin Dziadosz

2. Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Siedliskach 104E dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PR1P/00092333/4 o powierzchni 94,50 m2 z którym związany jest udział we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłączeni do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności działki 689/2 obręb Siedliska o pow. 1.12 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00060959/5 w wysokości 1103/17366 części za cenę nie niższą niż ¾ oszacowania tj. kwotę 112 200 (sto dwanaście tysięcy dwieście złotych).
 Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka Grzegorz Wybranowski ul. Grunwaldzka 58/20 37-700 Przemyśl (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00)
Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

Regulamin Stygar