"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

Radca Prawny Grzegorz Wybranowski

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moją stroną internetową, na której znajdują się informacje o mojej aktualnej ofercie usług prawnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dostosowane do zmieniającego się systemu prawnego w Polsce. Klientów Kancelarii reprezentuję w postępowaniach sądowych min. w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych. Kancelaria zajmuje się także sporządzaniem umów oraz opinii prawnych w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, odszkodowań i zadośćuczynienia min. za zdarzenia medyczne, w wypadkach komunikacyjnych czy bezumowne korzystanie z nieruchomości np. za słupy energetyczne. Doradzam klientom podczas wszelkiego rodzaju negocjacji.

Każda z powierzonych spraw jest skrupulatnie analizowana, a celem kancelarii jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Oferuję Państwu doraźną oraz stałą obsługę prawną, dzięki której wszystkie problemy prawne Państwa działalności będą rozwiązywane na bieżąco. Priorytetowym celem Kancelarii jest skuteczność w jej działaniu, profesjonalizm i ułatwienie dostępu do usług prawnych.

Szczególną uwagę poświęcam klientom prywatnym, którzy powierzają sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia, rozwody, sprawy majątkowe, bankowe tytuły egzekucyjne, pożyczki, umowy. Zapewniam Klientom najwyższy poziom wykonywanych usług.

Oferuję pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz szczególną staranność w dbaniu o interesy Klienta. Rozliczanie kosztów świadczonych usług odbywa się na warunkach dostosowanych do potrzeb i możliwości ich odbiorców, wg. stawek zryczałtowanych lub godzinowych.