"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają."

Monteskiusz

Cennik

Propozycję rozliczeń z Klientami dopasowuję zawsze do ich potrzeb i charakteru zlecanych spraw (stała współpraca, zlecenia jednorazowe, postępowania sądowe itp.). Wysokość stawki dla danego zlecenia zależy od stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy.

Stawka za poradę prawną:

  • konsultacja prawna – informacja o sytuacji prawnej w zakresie zainteresowania Klienta, bez szczegółowej analizy dokumentów (czas trwania do 60 minut) - 50-100zł
  • porada prawna – informacja o sytuacji prawnej w zakresie zainteresowania Klienta wraz z analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego - 75-150 zł

Stawka za sporządzenie pisma upominawczego na papierze firmowym (np. wezwanie / monit prawny spełnienia świadczenia) – 100-200 zł netto
Stawka ta jest stosowana w przypadkach zleceń jednorazowych, których przedmiotem jest wezwanie strony przeciwnej (dłużnika) do zapłaty lub innego spełnienia świadczenia, jak również udzielenia odpowiedzi na podobne pismo strony przeciwnej. Pismo jest sporządzane na oficjalnym papierze firmowym Kancelarii, co podnosi rangę i skuteczność takiego pisma, czego dowody mamy w praktyce.

Stawka za zastępstwo prawne 

Wynagrodzenie za reprezentację w sporach sądowych ustalane jest indywidualnie, niemniej podstawą do jego ustalenia jest zawsze stawka minimalna określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U.2015.1804) w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Do kwoty wynagrodzenia należnego Kancelarii doliczany jest podatek VAT według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT.